Polityka prywatności_

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Tomasz Buła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KORDATA, ul. Konwaliowa 44, 86-010 Koronowo, NIP 9670749785
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: info@kordata.pl
 3. Dane osobowe, które Administrator pozyskuje od użytkownika serwisu kordata.pl, zwanego dalej Serwisem, wykorzytsywane są tylko i wyłącznie w następujących celach:
  • realizacji kontaktu z ADministratorem czyli przyjmowania zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
  • przygotowywania ofert jako odpowiedzi na kontakt w dowolnej formie wymienionej powyżej,
  • analitycznym, polegającym na zbieraniu i analizie danych zbieranych przez Serwis, w tym cookies, także podmiotów trzecich,
  • administrowania i zarządzania Serwisem,
  • zapisywania danych w postaci plików cookies, jeśli użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę,
  • marketingu bezpośredniego produktów czy usług własnych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie bezpośrednio od użytkownika jeśli:
  • skontaktujesz się ze mną za pomocą Serwisu, poczty elektronicznej lub telefonu,
  • zdecydujesz się na "polubienie" mojej strony/fanpage'a któregoś z serwisów społecznościowych: Facebook lub Instagram
 5. Pozyskane w powyższy sposób dane osobowe przetwarzane są w możliwie najbardziej ograniczonym zakresie, umożliwiającym świadczenie usług i nie są przekazywane osobom trzecim.
 6. Twoje dane osobowe będą przez Administratora przechowywane i przetwarzane tylko tak długo, jak długo wymagać będzie tego cel,dla którego zostały pozyskane lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
 7. Cofnięcie zgody możliwe jest przez kontakt mailowy pod adresem: info@kordata.pl
 8. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których Administrator korzysta świadcząc usługi na Twoją rzecz.
 9. Dostęp do danych mogą mieć:
  • hostingodawca dhosting.pl - w zakresie danych romadzonych na serwerze obsługującym Serwis i pocztę elektroniczną w domenie kordata.pl,
  • inni podwykonawcy, którzy zapewniają Administratorowi wsparcie techniczne niezbędne do rzetelnej realizacji usług,
  • dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie niezbędnym do przegotowania dla Ciebie specjalnych ofert projektowych.
 10. Jeśli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są przez Administratora w sposób niezgodny z obowiązującym prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzęu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podawanie przez Ciebie danych osbowych nie jest obowiązkowe, jednak brak woli ich przekazanie w pewnych sytuacjach uniemożliwi realizację jakichkolwiek usług na Twoją rzecz czy też kontakt z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.